Kerkleiding

De geestelijke leiding van de kerk is in handen van Gory Gabriël Kaya. Hij is geboren in het jaar 1944 in een christelijk gezin te Hah, Tur-Abdin. Hij is in basisonderricht gegaan bij leraar (Aramees: malfono) Gello Kferzoyo. Vervolgens heeft hij zijn studie voortgezet in Beth Qustan/Bequsyone en in Midyat onder gezag van wijlen Mor Efrem Bilgic (†1984), bisschop van Tur-Abdin. Daar bekwaamde hij zich in Syrische grammatica en theologie. In het jaar 1959 was hij gedurende een half jaar malfono in het dorp Bote waarna hij terugkeerde naar zijn geboortedorp Hah om daar les te geven. Van 1964 tot 1966 moest hij in Turkse militaire dienst. Na zijn dienstjaren ging hij lesgeven aan de leerlingen van de Mort Smuni kerk in Midyat tot 1975. Tijdens de emigratiestroom van gastarbeiders naar Europa in de tweede helft van de jaren 70, volgde hij samen met zijn gezin, zijn medegelovigen naar Europa waar hij zich vestigde in de steden Kirchhardt en Heilbronn in Duitsland. In 1977 is hij tot hoofddiaken gewijd door Mor Ignatios Yacob III, (Patriarch van de Syrisch-Orthodoxe kerk van 1957-1980), tijdens zijn apostolisch bezoek aan Duitsland. In 1981 werd hij gevraagd door de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap van de St. Johannes kerk in Hengelo om hun geestelijke voorganger te worden. Op 30 augustus van dat jaar is hij door wijlen Mor Julius Yeshu Cicek (†2005), gewijd tot de eerste priester van het Europese diocees. Na jaren van trouwe dienst werd hij in 1999 gewijd tot Gory-Episkopos. Naast zijn kerkelijke verplichtingen, houdt de pastoor zich bezig met het met de hand schrijven (kalligraferen) van oude boeken van kerkvaders in het Aramees. Inmiddels heeft hij er 96 geschreven.

 

Hier vind je een lijst van de door hem geschreven boeken.

 

Het kerkbestuur van de Mariakerk bestaat uit 12 personen en wordt om de drie jaar democratisch door de gemeenschap gekozen. Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de kerk zoals het beheren van de inkomsten en uitgaven, het zorg dragen voor de kerkschool, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en met de gemeente Hengelo, en het ondersteunen van de pastoor.

 

 
 
Het huidige kerkbestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Birsel Altin-Cakici Voorzitter
Hanna Yilmaz Vice-voorzitter
Ferit Serti
Secretaris
Orhan Elia
Penningmeester
Nuri Akfidan Vice-secretaris
Sander Oygur
Vice-penningmeester
Habib Faal
Bestuurslid
Kerim Kaya
Bestuurslid
Samir Caglan Bestuurslid
Sabo Acar
Bestuurslid
Melke Gelo
Bestuurslid