Yuldath Aloho


De kerk van de Moeder Gods in Amsterdam

De Kerk van de Moeder Gods (of Onze Lieve Vrouwe kerk) aan de Keizersgracht in Amsterdam, waar de Syrisch-Orthodoxe zich al gevestigd hebben sinds 1965, werd in 1985 van rooms-katholieke kloosterlingen aangekocht. Tot op heden toe wordt er door beide partijen, Syrisch-Orthodoxen en katholieken, en ieders volgens eigen ritus en traditie, het gebed verricht. De Moeder Gods kerk is waarlijk ingericht tot de glorie Gods: felgekleurde iconen en muurschilderingen, mooi gestileerde beelden, schitterende beglazing en lange en hoge zuilengangen. Na een restauratie in de periode 1994-1997 staat de Moeder Gods kerk met recht op de Nederlandse monumentenlijst.
Heden (augustus 2007) bestaat de kerkgemeenschap uit ongeveer 100-110 gezinnen en ongeveer 400-450 Syrisch-Orthodoxe christenen. De gemeenschap staat onder de geestelijke leiding van Abuna Samuel Abdullah, uit de stad Kamishli in het noorden van Syrië.De Heilige Maagd Maria

De Syrisch-Orthodoxe Kerk belijdt dat de Heilige Maria van haar vader Joachim en haar moeder Anna geboren is in de Erfzonde. Dat zij daarna gereinigd is van de Erfzonde toen de Heilige Geest op haar nederdaalde; dat het Woord Gods leefde in haar lichaam en uit haar geboren is; en dat zij de Moeder Gods (Yoldath Aloho of Theotokos) is. De herdenkingsdag (Syrisch: Duchrono) van de Heilige Maagd Maria is op 15 augustus.


Adres:

De Syrisch-Orthodoxe Moeder Gods Kerk
Keizersgracht 220
1016 DZ Amsterdam
Tel: 020-6694696

Priester: Abuna Samuel Abdullah

Reguliere gebedstijden:
Zaterdag 17:00 – 17:45 Vespers (Wintertijd 16:00)
Zondag van 08:45 – 11:00 Mis