Documenten


Fanqitho dHasho (Color) Fanqitho dHasho (Black/ White)   Tekso dSaumo
Gebedsboek

Yulfono Mshihoyo / Catechese (NLD)

De Bijbel en de Orthodoxe kerk
Enkele orthodoxe opvattingen en hun Bijbelse fundering Richtlijnen voor het in gemeenschap blijven met God Mazmure
Alfabet (Aramees)

Kerkgebeden

Tekso / Liturgieboek
Qadishe / Heiligen Kalender Mor Polycarpus Augin Aydin: De Syrische taal (NLD)

Mor Polycarpus Augin Aydin:
De Syrische taal (ENG)

Uitleg Vasten Het Dispuut tussen Cherubijn en de Dief (Suryoyo/NL) Het Dispuut tussen Lichaam en Ziel (Suryoyo/NL)

S.P. Brock:
 De Maria-typologie bij St. Efrem en Jacob van Serug

Herman G.B. Teule:
De Syrische Renaissance
(1026-1318)
De Bijbel in het Syrisch

Leo van Leijsen:
Het Getijdengebed in de Maronitiesche en West-Syrische tradities

Susan Ashbrook-Harvey:
Dochters van het Verbond.pdf