Bibliotheek


De Gregorios Yuhanon Bar ‛Ebroyo Bibliotheek, onderdeel van de Syrisch-orthodoxe Mariakerk in Hengelo, is in 2006 opgericht en is gevestigd in het complex van de Mariakerk. De collectie bevat materiaal over de Syrisch-orthodoxe religie, literatuur, geschiedenis en natuurwetenschappen. De collectie vormt de neerslag van de Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochië en de Syrisch-orthodoxe gemeenschap sinds haar ontstaan. Sinds haar ontstaan hebben de kerk en haar aanhang veel hoogte- en dieptepunten gekend. Zo fungeerden Syrisch-orthodoxen, bijvoorbeeld van de achtste tot en met de tiende eeuw vaak als intermediair bij het doorgeven van de wetenschappelijke verworvenheden van de Griekse oudheid aan de islamitische wereld. Een dieptepunt is de massamoord op de Syrisch-orthodoxen en Armeniërs in 1914-1915, door de Turken en Koerden. Het werk van Syrisch-orthodoxe theologen en wetenschappers, en de dood van vele Syrisch-orthodoxen in 1914-1915 mogen niet vergeten worden.

 

Elk volk heeft een nationale bibliotheek. De functie van een bibliotheek is het verzamelen van alle boeken, tijdschriften etc. die uitkomen met betrekking tot het volk. De Mariakerk in Hengelo neemt deze rol in de diaspora op haar. Want de continuïteit van een volk valt of staat met haar cultuur, culturele waarden en tradities. Continuïteit is het bewust zijn van de eigen cultuur, waarden en normen, tradities de gezamenlijke geschiedenis en de gemeenschappelijke taal. Zoals de Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochië in de geschiedenis van de Syrisch-orthodoxen altijd een vooraanstaande rol gespeeld heeft in het behouden en het doorgeven van de cultuur, taal en identiteit, zo probeert de Mariakerk dit te doen middels de bibliotheek en het onderwijs in de gelijknamige kerkschool in het Aramees, de moedertaal van de Syrisch-orthodoxe kerk. 

Collectie Bar 'Ebroyo Bibliotheek

De collecties bevat op dit moment circa 500 boeken en 15 reeksen en tijdschriften, waarvan circa 40 procent gedrukt in het Aramees. De collectie probeert de hele culturele, religieuze, taalkundige en politieke geschiedenis van de Syrisch-orthodoxe kerk en haar volk te weerspiegelen: het documenteren van alle terreinen van menselijk kennen, weten en activiteiten. Het doel is om in de toekomst alle Suryoyo standaardwerken beschikbaar te stellen: Bijbeluitgaven, exegetische, hermeneutische, homiletische, juridische, en didactische werken. Naast Aramese boeken zijn er werken in het Nederlands, Turks, Arabisch, Frans, Duits en Engels. Hieronder volgt een korte, maar zeker niet volledige, samenvatting van onze collectie.


download HIER de collectie in pdf-formaat